Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Juba Juba samler inn og bruker personopplysninger.

1. Hvem behandler informasjonen din?

Daglig leder er den som er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i Juba Juba AS (org.nr. 914 065 852).

Kontaktopplysninger til den behandlingsansvarlige:
Juba Juba AS
Kongens gate 27
7012 Trondheim

E-post for henvendelser om personopplysninger: post@jubajubafestival.no

 

2. Kjøp av billetter til konserter og arrangementer

Juba Juba AS samler inn og behandler personopplysninger i forbindelse med salg av billetter til konserter og arrangementer. Behandlingen av personopplysningene er nødvendig for å kunne oppfylle avtalen med kunden, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a). Juba Juba AS får utlevert personopplysninger fra Eventim, Juba Juba AS sin billettleverandør, for å kunne oppfylle kjøpsavtalen med den registrerte, herunder utsende viktig informasjon via e-post om arrangementet som den registrerte har kjøpt billett til.

En egen databehandleravtale mellom Eventim og Juba Juba AS regulerer hvilken informasjon Juba Juba AS har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Personopplysningene blir også benyttet til å gjennomføre nødvendige analyser av demografien på våre arrangementer. Dette hjelper oss til å gjøre arrangementene våre tryggere og mer effektive, slik at vi på en best mulig måte kan oppfylle kjøpsavtalen med de registrerte. Til overnevnte formål lagrer vi mail-adresse.

3. Elektronisk markedsføring

Den behandlingsansvarlige benytter personopplysninger til elektronisk markedsføring. Behandlingsgrunnlaget er samtykke ved frivillig samtykke ved billettkjøp hos Eventim, til at Juba Juba AS kan kontakte den registrerte elektronisk med informasjon om arrangementer, nyheter og produkter. Samtykket hos Juba Juba AS er frivillig og ikke en forutsetning for å kjøpe billett.

Til dette formålet behandles den registrertes e-postadresse, samt kjøpshistorikk når samtykket er gitt via billettkjøp hos Eventim. For informasjon om formålet med lagring av kjøpshistorikk, se pkt. 5 – profilering. Personopplysningene lagres inntil samtykket til elektronisk markedsføring trekkes tilbake av den registrerte.

a) Nyhetsbrev

Den behandlingsansvarlige sender nyhetsbrev med markedsføringsinnhold til personer som har samtykket til dette ved påmelding til Juba Juba AS sin nyhetsbrevtjeneste eller ved billettkjøp hos Eventim. Den registrerte kan når som helst melde seg av nyhetsbrevtjenesten via avmeldingsknappen nederst i våre nyhetsbrev.

b) Facebook-nettverket

Dersom du har samtykket til å motta markedsføringsinformasjon i Facebook-nettverket kan vi laste opp epostadressen din til Facebook og målrette annonser mot deg her. Dette gjelder også dersom du har gitt samtykke via Eventim til at Juba Juba AS kan holde deg oppdatert på arrangementer, nyheter og produkter på elektronisk måte.

Den registrerte kan når som helst trekke tilbake sitt samtykke ved å kontakte Juba Juba AS.

4. Nettstatistikk, cookies og annen elektronisk markedsføring

Vi bruker forskjellige typer informasjonskapsler (cookies) for å forbedre nettstedet vårt og forbedre din opplevelse. En cookie er en tekstfil som inneholder en liten mengde data som lastes ned til enheten du bruker for å få tilgang til nettstedet vårt og lagres på enhetens harddisk. Disse informasjonskapslene benyttes til ulike formål, blant annet å la nettstedet vårt gjenkjenne enheten når du besøker oss igjen, sørge for at du får tilsendt riktig innhold og til å lagre informasjon om dine preferanser eller tjenester for deg. Vi bruker flere informasjonskapsler til ulike formål. På vår nettside brukes informasjonskapsler til tekniske, analytiske formål samt til markedsføring.

Vi bruker også noen statistikkverktøy som skriver slike informasjonskapsler, for eksempel tall for hvor mange brukere og sidevisninger vi har. I tillegg bruker vi Google Analytics for å kunne måle aktiviteten på sidene våre og ta ut verdifull statistikk både hva angår lesertall, skjermoppløsning, hvilke enheter brukerne vår benytter, hvor de kom fra etc. Dette er kun aggregerte data og identifiserer ikke deg som bruker. Dersom du ikke vil at dine data skal registreres med dette verktøyet, kan du laste ned nettlesertillegget Google Analytics Opt-out.

Vi har implementert Google Analytics basert på bannerannonsering, slik at vi også kan hente ut demografiske data om våre brukere som Google samler inn (alders- og kjønnsfordeling, interesser). Vi bruker også Googles annonseløsning, Google Ads, som viser annonser basert på tidligere sidebesøk og interesser herunder søkehistorikk i Google.

Informasjonskapsler som blir brukt på jubajubafestival.no:
• Google Tag Manager
• Google Analytics
• Facebook pixel

Informasjonen om trafikk på våre nettsider lagres i Google Analytics i 56 måneder.

Ved å bruke jubajubafestival.no godtar du at vi benytter informasjonskapslene nevnt over.

Om du ikke ønsker å akseptere bruk av informasjonskapsler kan du gjøre tilpasninger i innstillinger i din nettleser, slik at den automatisk avviser informasjonskapsler eller til å informere deg hver gang et nettsted vil lagre en cookie. Vi gjør oppmerksom på at pstereo.no kanskje ikke vil fungere optimalt om du velger å skru av cookies.

5. Profilering

Til elektronisk markedsføring benyttes noen ganger profilering. Med profilering menes at den behandlingsansvarlige foretar anonymiserte analyser av de registrertes antatte interesser eller preferanser. Formålet med denne behandlingen er at de registrerte skal motta så relevant informasjon som mulig. Juba Juba AS sine interesser i å foreta behandlingen er å tilby markedsføringsinnhold som er treffende og ikke plagsomt (pga. irrelevans) for mottakerne.

Behandlingsgrunnlaget er interesseavveiing iht. artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Avveiingen som den behandlingsansvarlige foretar veier den berettigede kommersielle interessen til virksomheten ved å tilby relevant markedsføring og den registrertes fordel ved å motta relevant informasjon, opp mot ulempen ved å gjennomføre begrenset profileringen basert på kjøpshistorikk.

Den registrertes kjøpshistorikk benyttes til å foreta anonymiserte analyser av den registrertes preferanser for konserter/arrangementer. Et eksempel er at den behandlingsansvarlige vurderer at den registrerte som har deltatt på en rockekonsert, er interessert i å motta markedsføringshenvendelser om andre rockekonserter, men ikke i informasjon om vinsmakinger. Kjøpshistorikken er knyttet til den registrertes mailadresse, og lagres inntil samtykke til markedsføring trekkes tilbake. Den registrerte kan reservere seg mot profileringen ved å kontakte Juba Juba AS. Den registrerte kan også be om innsyn i hvilke emneknagger Juba Juba AS har tilknyttet den registrerte basert på kjøpshistorikk og be om at disse blir justert eller fjernet. Med emneknagger menes beskrivelser av en preferanse for et type arrangement, f.eks. «barnekonsert» eller «teaterforestilling».

I tillegg foretar vi noen ganger profilering basert på de registrertes interesse for de aktuelle markedsføringshenvendelsene. Eksempelvis kan vi foreta en ny markedsføringshenvendelse om et budskap der vi ekskluderer de som ikke interesserte seg for den forrige henvendelsen om det samme budskapet. Til dette formålet lagrer vi informasjon om hvilke e-postadresser som har åpnet og klikket på lenker i nyhetsbrev. Også her er behandlingsgrunnlaget interesseavveining.

Opplysningene til profileringsformål blir lagret inntil samtykke til markedsføring trekkes tilbake eller inntil den registrerte ber den behandlingsansvarlige om å fjerne disse.

Profileringen som er beskrevet ovenfor benyttes til elektronisk markedsføring gjennom nyhetsbrev samt i Facebook-nettverket. I Facebook-nettverket benyttes også målretting av annonser basert på profilering i Facebook-nettverket. For mer informasjon om dette henviser vi til Facebook sin personvernerklæring.

Juba Juba AS bruker også Googles annonseløsning, Google Ads, som viser annonser basert på tidligere sidebesøk og interesser herunder søkehistorikk i Google.

6. Den registrertes rettigheter

Når virksomheter behandler personopplysninger om deg har du rett til å bli informert om behandlingen. Juba Juba AS oppfyller informasjonsplikten i denne personvernerklæringen, og vil henvise til denne ved forespørsler om informasjon. Du har også flere rettigheter i forhold til vår behandling av personopplysninger om deg. Nedenfor kan du lese mer om hvilke rettigheter du har og hvordan du går frem for å gjøre bruk av rettighetene dine:

  • Rett til innsyn: Du har rett til å gjøre innsyn i egne personopplysninger, og rett til å få utlevert en kopi av opplysningene dine.

  • Rett til korrigering (retting): Du har rett til å få rettet uriktige, ufullstendige eller feilaktige opplysninger som er registrert om deg.

  • Rett til sletting: Du har i noen tilfeller rett til å få slettet opplysninger om deg før våre alminnelige slettefrister er oppfylt. Våre alminnelige slettefrister finner du ovenfor under informasjonen om de enkelte behandlingene.

  • Rett til begrensning av behandling: Du har i noen tilfeller rett til å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger. Hvis behandlingen begrenses har vi kun lov å lagre opplysningene, med mindre du samtykker eller det finnes et annet lovlig grunnlag som gjør at vi kan behandle opplysningene dine videre.

  • Rett til å protestere: Du har i noen tilfeller rett til å protestere mot vår generelle behandling av dine personopplysninger, og du har alltid rett til å protestere mot behandling av dine personopplysninger til direkte markedsføring.

  • Rett til å få utlevert personopplysninger (dataportabilitet): Du har i noen tilfeller rett til å motta dine personopplysninger, eller få opplysningene overført fra en virksomhet til en annen. Opplysningene skal utleveres i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.

Dersom du ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter må du kontakte den behandlingsansvarlige via kontaktinfoen gitt i punkt 1 – Om den behandlingsansvarlige. Vi vil svare på henvendelsen din så snart som mulig, og senest innen 30 dager.

Dersom det er nødvendig vil vi be deg om å fremlegge legitimasjon eller annen informasjon som gjør at vi kan bekrefte identiteten din før vi kan oppfylle rettighetene dine.

Dersom du ikke er fornøyd med måten vi behandler dine personopplysninger eller mener at vi bryter personvernregelverket, har du rett til å klage til Datatilsynet. Du finner mer informasjon om hvordan du skal gå frem for å klage på www.datatilsynet.no.